ĐỔI THẺ CHẬM | CARD24H.COM
ĐỔI THẺ THỦ CÔNG

ĐỔI THẺ THỦ CÔNG

Thực Nhận: 0đ


  • Hệ thống xử lý 5s 1 thẻ.
  • Vui lòng gửi đúng mệnh giá, sai mệnh giá thực nhận mệnh giá bé nhất.
  • Ví dụ mệnh giá thực là 100k, quý khách nạp 100k thực nhận 100k.
  • Ví dụ mệnh giá thực là 100k quý khách nạp 50k thực nhận 50k.
  • Mệnh giá 10k, 20k, 30k tính thêm 3% phí.

CHIẾT KHẤU ĐỔI THẺ THỦ CÔNG

Loại thẻ Biểu phí Trạng thái
Mobifone 25%
Vinaphone 25%
Viettel 25%