Đăng ký Đăng nhập

  • Sai mệnh giá trừ 50% mệnh giá thẻ.
  • Xử lý thẻ trong vài giây.
  • Không mất phí rút tiền.
  • Xử lý rút tiền về ví MOMO trong vài giây (nếu thấy lâu inbox zalo admin để được duyệt)
  • Nếu bạn có nhu cầu xây dựng 1 website đổi thẻ như card24h.com, vui lòng tham khảo tại đây.
  • Khiếu nại rút tiền hay nạp thẻ vui lòng LH ZALO 0947838128


Khuyên dùng rút tiền về ví MOMO để được xử lý ngay trong vài giây.


ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Platinum 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Diamond 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Platinum 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Diamond 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Platinum 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Diamond 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Platinum 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Diamond 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Platinum 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Diamond 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nhóm của bạn là: Bronze