CARD24H.COM
Thông báo

Chiết khấu ổn định trong 1 thời gian sắp tới

ĐỔI THẺ TỰ ĐỘNG

Đổi thẻ cào thành tiền mặt Tự động

Thực Nhận: 0đ


  • Hệ thống xử lý 5s 1 thẻ.
  • Vui lòng gửi đúng mệnh giá, sai mệnh giá thực nhận mệnh giá bé nhất.
  • Ví dụ mệnh giá thực là 100k, quý khách nạp 100k thực nhận 100k.
  • Ví dụ mệnh giá thực là 100k quý khách nạp 50k thực nhận 50k.
  • Mệnh giá 10k, 20k, 30k tính thêm 3% phí.

CHIẾT KHẤU ĐỔI THẺ AUTO

LOẠI THẺ PHÍ
VIETTEL 27%
VINANPHONE 27%
MOBIFONE 27%
ZING 25%
VIETNAMOBILE 25%